ที่จอดรถฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวสระมรกตและใช้บริการกัลทางร้าน ลานจอดกว้างขวาง รองรับรถได้กว่า 10 คัน