ร้านอาหารครัวริมธาร รองรับลูกค้าสำหรับกรุ๊ปทัวร์ถึง 300 กว่าท่าน